Europe, Financial sector, finansowanie, giełda papierów wartościowych, Global/Multiregional, instytucje finansowe, inwestycje, rating, rynek finansowy, Zeszyty mBank-CASE

Ryzyko inwestycyjne Polski

Wprowadzenie

Na międzynarodowym rynku finansowym o pieniądze inwestorów przez emisje dłużnych papierów wartościowych zabiega wiele podmiotów. Mają one różną sytuację finansową i oferują odmienne warunki spłaty zaciągniętych pożyczek. W efekcie inwestorom trudno jest zorientować się jak znaczne ryzyko ponoszą powierzając im swoje pieniądze, a co za tym idzie, czy proponowane wynagrodzenie jest odpowiednie. Aby przeanalizować niezbędne informacje musieliby dysponować odpowiednią wiedzą i czasem. Znacznym ułatwieniem i wskazówką są dla nich ratingi.