Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka makroekonomiczna, reformy gospodarcze, Trade, economic integration and globalization, Unia Europejska

Regionalne studium ekonomiczne: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja

 

Opis Projektu:

Eksperci CASE Wojciech Paczyński i Przemysław Woźniak analizowali sytuację makroekonomiczną trzech krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz dokonali przeglądu postępu w reformach strukturalnych. W wyniku analiz zidentyfikowane zostały dziedziny wymagające reform oraz sformułowane zostały szczegółowe rekomendacje pod adresem polityki gospodarczej tych trzech krajów. Raport zespołu CASE został wykorzystany jako wkład do wewnętrznej publikacji Banku Światowego pt. Bułgaria - Chorwacja - Rumunia: zasób wiedzy zgromadzonej w Banku Światowym na temat wybranych zagadnień integracji europejskiej (Bulgaria-Croatia-Romania: A Compilation of Staff Knowledge of Selected European Union Integration Issues).

Sponsor:

Bank Światowy