Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Raport o Polsce na Międzynarodową Konferencję nt. Ekonomii Transformacji

 

Opis projektu:

Raport powstał w ramach przygotowań do Międzynarodowej Konferencji dot. Ekonomii Transformacji, która miała miejsce w Hanoi w Wietniamie w dn. 31 maja - 1 czerwca 2004 r. Organizatorem konferencji było UNDP.
Raport CASE powstał na potrzeby prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli polskiej administracji państwowej. Dokument omawia główne osiągnięcia polskich reform, zwłaszcza w dziedzinach: makroekonomii, sektora przedsiębiorstw, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.

 

Sponsor:

UNDP