Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Raporty CASE, transformacja systemowa

Prywatyzacja w Polsce po sześciu latach