Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Kirgistan, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Propozycje nowego etapu reform w Kirgistanie. "Wspólna Narodowa wizja Kirgistanu"

 

Opis Projektu:

Jesteśmy przekonani o tym, że brak politycznych możliwości przeprowadzenia zasadniczych reform w nieefektywnych gospodarkach krajów postsowieckich wpłynął negatywnie na powodzenie ekonomicznej i społecznej transformacji w Kirgistanie oraz w pozostałych krajach WNP - mówi profesor Marek Dąbrowski, koordynator międzynarodowej grupy ekspertów i współredaktor raportu UNDP pt. "Kirgistan - nowy etap rozwoju".

Raport zawierający średnio- i długookresowe propozycje reform politycznych, gospodarczych i społecznych został przekazany nowo wybranemu prezydentowi kraju - Kurmanbekowi Bakijewowi oraz Rządowi i Parlamentowi Kirgistanu.

Po rewolucji w marcu 2005 roku, Kirgistan znalazł się w przełomowym miejscu historii. Sprzeciw narodu wobec autorytarnych tendencji władz kraju, stworzył polityczną szansę na realizację rozległych reform  politycznych i ekonomicznych, w tym przeprowadzenia reformy administracji publicznej i systemów zabezpieczenia socjalnego - twierdzą autorzy raportu UNDP.


Partnerzy:

CASE Kirginstan

Institute for the Economy in Transition

Sponsor:

UNDP