01 Lip 2000 - 01 Lut 2003

Program regionalnej infrastruktury socjalnej w Rosji. Wydatki publiczne w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej

Opis projektu:

Projekt został zrealizowany przez CASE i Centrum im. Leontieffa w St. Petersburgu na zlecenie Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. Badania z udziałem Stanisławy Golinowskiej, Ireny Topińskiej i Mateusza Walewskiego, sfinansował Bank Światowy. Eksperci CASE przeprowadzili analizę porównawczą systemów pomocy społecznej w wybranych krajach transformacji z uwzględnieniem zagadnień finansowania polityki socjalnej, planowania i zarządzania systemem ubezpieczeń społecznych oraz prognozowania wydatków na cele socjalne.

Wyniki prac CASE zostały zaprezentowane na konferencji Centrum im. Leontieffa i Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej w Moskwie w dniach 25-26 stycznia 2001 r. Nakładem CASE ukazała się także książka autorstwa Stanisławy Golinowskiej i Ireny Topińskiej pt. Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania.