Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, ubezpieczenia zdrowotne

Program pomocy technicznej dla nadzoru ubezpieczeniowego Ukrainy

 

Opis projektu:

Celem projektu było wsparcie Państwowej Komisji ds. Regulacji Rynku Usług Finansowych Ukrainy i innych właściwych instytucji ukraińskich w tworzeniu regulacji oraz organizacji skutecznego nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego. W Programie znalazły się wybrane przez beneficjentów najistotniejsze dziedziny wymagające reform i nowych regulacji w systemie nadzoru. Wśród polskich ekspertów znaleźli się twórcy polskiego systemu regulacji ubezpieczeniowych. Polskie doświadczenia służą jako wzorzec w regulacji ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego. W sierpniu 2005 r., szkolenie dla przedstawicieli ukraińskiego nadzoru ubezpieczeniowego zakończyło się kilkudniową wizytą studyjną w Warszawie, podczas której miały między innymi miejsce spotkania ze specjalistami Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz firmami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce.

 

Sponsorzy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Swiss Reinsurance Company