emerytury, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, OFE, Polska, reforma emerytalna, składka emerytalna, System emerytalny, Zeszyty mBank-CASE, ZUS

Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych

Problematyce inwestycji dokonywanych przez OFE, ich uwarunkowań regulacyjnych oraz ich wpływu na gospodarkę poświęcone było 74. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, we wrześniu 2004 r.