Europe, kredyty, mikropożyczki, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research

Popyt na mikropożyczki w Polsce

Opis projektu:

W październiku 2001 roku zakończyła się realizacja projektu badawczego sponsorowanego przez Fundusz Mikro. Projekt pt. "Popyt na mikropożyczki w Polsce" prowadzony był przez zespół CASE w składzie: Ewa Balcerowicz (koordynator), Richard Woodward, Maciej Sobolewski, Piotr Kozarzewski,  i Andrzej Bratkowski (jako konsultant) oraz Józefa Chmiela (Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN) i Macieja Gajewskiego (Biuro Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu "UNICONSULT"). Sekretarzem projektu była Katarzyna Wilary.

Celem projektu było określenie wielkości popytu - zarówno potencjalnego, jak i efektywnego - na mikropożyczki w Polsce oraz identyfikacja czynników kształtujących popyt ze strony mikroprzedsiębiorstw. Ważnym składnikiem projektu było ustalenie charakterystyk populacji mikroprzedsiębiorców w Polsce. Oszacowanie relatywnej wagi poszczególnych czynników pozwoliło sformułować wnioski na temat niezbędnych działań dla zwiększenia zapotrzebowania na pożyczki ze strony najmniejszych przedsiębiorstw prywatnych. Do zrealizowania zadań badawczych zespół zastosował następujące metody:

  • Analizę danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat mikroprzedsiębiorstw;
  • Badanie oferty Funduszu Mikro na tle innych instrumentów finansowych oferowanych na rynku;
  • Badanie funkcjonowania Funduszu Mikro;
  • Badanie ankietowe byłych i obecnych klientów Funduszu Mikro;
  • Badanie sondażowe na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mikroprzedsiębiorstw.

Na podstawie wyników badań oraz raportu z projektu wiosną 2002 roku zespół przygotował publikację książkową pt. Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Ukazała się ona w kwietniu 2002 w serii wydawniczej CASE zatytułowanej "W stronę rynku" nakładem Fundacji i przy wsparciu finansowym Funduszu Mikro Sp. z o.o.