Zeszyty mBank-CASE

Polski Ład: Gospodarcze skutki proponowanych zmian w systemie podatkowym

Na publicznej konferencji rządzącej koalicji trzech partii: PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina, która została zorganizowana 15 maja 2021 r., przedstawiono program nazwany Polskim Ładem.

W niniejszej publikacji, która powstała jako efekt 170. seminarium mBank-CASE, zajmujemy się analizą jednej z części Programu, a mianowicie daleko idącymi propozycjami zmian w systemie podatkowym. Analiza tutaj zamieszczona nie jest kompleksowa (bo ta wymagałaby szerokiego raportu), lecz cząstkowa - dotyczy potencjalnych skutków gospodarczych i w wybranych obszarach.

W Programie Polski Ład jako cel wyznacza się „jak najszybszy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego”, ale w dokumencie brakuje analizy, czy i jak zmiany w podatkach przełożą się na wzrost gospodarczy w średnim i długim okresie. Nie ma także szacunków, jak przełożą się one na rynek pracy, na skłonność do inwestowania (pomijamy tutaj kwestię specjalnych ulg dla inwestorów i zapowiedź wielkich inwestycji rządowych w infrastrukturę).


W związku z tym o przedstawienie ocen skutków gospodarczych projektowanych zmian w systemie podatków poprosiliśmy ekspertów ekonomicznych: dra hab. Michała Mycka, dyrektora centrum badawczego CenEA, Kajetana Trzcińskiego, analityka w CenEA, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Joannę Tyrowicz oraz dra Pawła Wojciechowskiego, wiceprezydenta i głównego ekonomistę organizacji Pracodawcy RP.

 

Czytaj / Pobierz publikację