bank centralny, banki, Europe, Financial sector, inflacja, Inne, Macroeconomics and macroeconomic policy, NBP, polityka kursowa, polityka kursowa i problemy wchodzenia do strefy Euro, polityka monetarna, Polska, złoty

Pieniądz stabilny jak prawo

Rozmowa Aliny Białkowskiej-Gużyńskiej z Jackiem Rostowskim opublikowana w miesięczniku "Businessman Magazine" Nr 147 (06/2003).