02 Sty 2011 - 03 Sty 2011

PICK-ME: polityki wspierające tworzenie wiedzy: metody i dowody

01.2011 - 06.2014

Opis projektu:

Projekt ma za zadanie analizę roli, jaką we wspieraniu wzrostu produkcji na poziomach teoretycznym oraz empirycznym odgrywa tworzenie i eksploatowanie wiedzy technologicznej oraz wprowadzanie technicznych i organizacyjnych innowacji. W tym celu analizowane są zależności łączące różne podmioty instytucjonalne (instytucje naukowe, środowisko biznesu, ustawodawców) zaangażowane w tworzenie i wykorzystywanie wiedzy technologicznej w wymiarze sektoralnym oraz geograficznym. Badanie ma na celu udzielenie naukowego wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć i inicjatyw opartych na wiedzy.  

Sposnor:

DG Research and Development  (7FP) - European Commission

Partnerzy:
Fondazione Collegio Carlo Alberto Centro Superiore di Ricera e Formazione Economico - Finanziaria (Leader)
Universiteit Utrecht
Universite de Nice - Sophia Antipolis
London School of Economics
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Universitaet Hohenheim
The Samuel Institute for Advanced Studies in Science and Technology of the Tecchnion ltd.