01 Maj 2006 - 02 Maj 2006

Perspektywy stosunków gospodarczych UE - Ukraina

05.2006 - 12.2006

Opis Projektu:

Centralną częścią projektu była praca nad raportem opisującym przyszłe relacje między Unią Europejską a Ukrainą w najbliższych 5-10 latach, "Perspektywy stosunków gospodarczych UE - Ukraina." Nacisk położony był na integrację ekonomiczną, przy czym analizowane były zarówno perspektywy Ukrainy jak i UE .


Główne wnioski raportu były zaprezentowane:

  • 1 grudnia w Kijówie (CASE Ukraine)
  • 5 marca w Berlinie (DIW)
  • 24 Kwietnia w Strasbourgu (Parlament Europejski, The Baltic Intergroup)
  • 8 Maja w Brukseli (Parlament Europejski, International Trade Commitee)
  • 29 Maja w Warszawie (Senat RP, wspólne posiedzenie Komisji Spraw UE oraz Komisji Spraw Zagranicznych)


Partner:

CASE Ukraina
 

Sponsorzy:

Bank Pekao S.A.
Central European Initative (CEI)