07 Lut 1999

Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw: analiza i rekomendacje

Streszczenie

Dominacja najbardziej rozwiniętych gospodarek świata przez oligopole olbrzymich koncernów od lat 70. w coraz większym stopniu podważana jest przez mniejsze przedsiębiorstwa, uzyskujące coraz większy udział w rynkach coraz większej liczby krajów. Dzieje się tak dzięki wykorzystywaniu komparatywnej przewagi polegającej na większej elastyczności i braku biurokratyzacji w celu szybszego i bardziej dynamicznego reagowania na coraz szybciej zmieniające się warunki panujące na współczesnych rynkach globalnych.