Kamila Kloc - Evison


Kamila Kloc - Evison (ur. 1973) współpracuje z Fundacją Naukową CASE od 1995 r. Jest autorką i współautorką prac na temat rozwoju sektora prywatnego w Polsce. Zajmuje się reformami regulacyjnymi w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej i rolą polityki konkurencji. Kamila jest doktorantką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z mikroekonomii. Jest stypendystką Open Society Institute (OSI/FCO/Oxford University - Chevening Scholarship - 98/99) i stypendystką Fulbrighta (99/00). Rok akademicki 1998/99 Kamila Kloc-Evison spędziła w St. Hilda's College, Oxford University jako Visiting Graduate Student, a 1999/2000 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako Research Associate. Obecnie pracuje na stanowisku Radcy Prezesa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE