Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka społeczna, Post-communist transition and development issues, Rumunia, ubóstwo

Operacjonalizacja wzrostu gospodarczego dla krajów biednych. Studium przypadku Rumunii.

 

Opis projektu:

Operacjonalizacja wzrostu gospodarczego dla krajów biednych. Studium przypadku Rumunii to część międzynarodowego projektu Banku Światowego mającego za zadanie określenie optymalnych warunków, w których strategie rozwoju wpływają na redukcję ubóstwa. Eksperci CASE pracujący pod kierunkiem Ireny Topińskiej ocenili politykę rządu Rumunii wobec grup najuboższych i zbadali stopień, w jakim grupy te korzystają ze wzrostu PKB. Wyniki badań, a także rekomendacje dla rządu Rumunii prezentowane były na konferencjach w lutym 2004 r. w Londynie oraz w październiku 2004 r. we Frankfurcie. Opracowanie dotyczące Rumunii, obok kilkunastu analogicznych raportów krajowych (nt. Boliwii, Bangladeszu, Brazylii, Burkino Faso, Salwadoru, Ghany, Indii, Indonezji, Senegalu, Tunezji, Ugandy, Wietnamu oraz Zambii) złoży się na syntetyczny raport Banku Światowego - zob. strona projektu globalnego.

 

Sponsor:

Bank Światowy