Europe, Inne, Polska, Post-communist transition and development issues, prywatyzacja, sektor publiczny, transformacja systemowa

Nie da się czerpać z pustej studni

Wywiad z prof. Barbarą Błaszczyk, ekspertem i wiceprzewodniczącą Rady Fundacji CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.