bank centralny, banki, cel inflacyjny, Europe, Financial sector, Inne, Macroeconomics and macroeconomic policy, NBP, polityka kursowa i problemy wchodzenia do strefy Euro, polityka monetarna, stopy proce

NBP ponad spekulacjami

Rozmowa Aliny Białkowskiej-Gużyńskiej z Jackiem Rostowskim opublikowana w miesięczniku "Businessman Magazine" Nr 146 (05/2003).