MIECZYSŁAW GROSZEK


Dr Mieczysław Groszek

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. W latach 1973–1991 pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Ekonomii. Od 1990 roku związany z bankowością. Pełnił funkcję m.in. wiceprezesa zarządu w Banku Własności Pracowniczej S.A. (dziś Bank Nordea Polska S.A.), prezesa Polskiego Banku Rozwoju S.A., wiceprezesa BRE Banku S.A. oraz dyrektora generalnego, a następnie prezesa MHB Mitelleu-ropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. W latach 2002–2010 prezes zarządu BRE Leasing Sp. z o. o. W 2010 -2107 wiceprezes Związku Banków Polskich. Autor wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz z zakresu bankowości i finansów. Kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1992–1993).


Publikacje CASE