Europe, Financial sector, strefa euro, unia bankowa

Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski

Filarami unii bankowej mają być wspólne europejskie mechanizmy: nadzorczy i kontrolowanej upadłości oraz system gwarantowania depozytów w systemie bankowym. Porozumienie osiągnięto jedynie w sprawie wspólnego nadzoru nad bankami. 

Najnowszy zeszyt BRE Bank - CASE nr 123 prezentuje teksty wystąpień panelistów: Mieczysława Groszka, Wojciecha Kwaśniaka i Andrzeja Raczko oraz główne tezy zawarte w dyskusji, która odbyła się podczas 123 seminarium BRE-CASE pt. "Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski". Seminarium odbyło się 29 listopada 2012 r.

Retransmisja seminarium dostępna jest na portalu bankier.tv.