Europe, Infrastructure, energy and climate change, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Publikacje zewnętrzne, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska

Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej

Książkę można nabyć w siedzibie CeDeWu Sp. z o.o.: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49; tel.: (22) 63 00 645; tel./fax: (22) 63 00 646; e-mail: cedewu@cedewu.pl
Książka jest także dostępna w księgarniach ekonomicznych.