Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze

Konsultacje nt. reform gospodarczych

Na prośbę Regionalnego Biura UNDP ds. Europy i WNP Marek Dąbrowski wziął udział w dniach 10-13 grudnia 2003 r. w czterodniowych konsultacjach dla rządu Bośni i Hercegowiny w Sarajewie. Misja obejmowała liczne spotkania z przedstawicielami rządu, administracji ONZ i organizacji międzynarodowych oraz całodniowe seminarium, współorganizowane przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej.