Advisory, działalność badawczo-rozwojowa, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Kompleksowy program na rzecz rozwoju

Opis projektu:

W sierpniu 2000 r., na zlecenia Prezydenta Askara Akajewa oraz UNDP Marek Dąbrowski uczestniczył w przygotowaniu dokumentu pod nazwą 'Kompleksowy program na rzecz rozwoju' (Comprehensive Development Framework, CDF, długookresowy scenariusz rozwoju, zainicjowany przez Bank Światowy w szeregu krajach rozwijających się). Raport pt. Kompleksowy program na rzecz rozwoju. Koncepcja końcowego dokumentu" (dostępny w językach rosyjskim i angielskim) zawierał zarówno wytyczne metodologiczne co do sposobu dalszych prac, jak i konkretne propozycje w zakresie polityki gospodarczej. Raport ten został przedstawiony Prezydentowi Askarowi Akajewowi, rządowi Kirgistanu, Narodowemu Bankowi Republiki Kirgiskiej, UNDP, Bankowi Światowemu i innym organizacjom-donorom w Kirgistanie.