Euro, Europe, Inne, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Pakt Stabilności i Wzrostu, polityka fiskalna, Trade, economic integration and globalization, Unia Europejska, unia monetarna

Kłopotliwa Unia Monetarna

Rozmowa Aliny Białkowskiej-Gużyńskiej z Jackiem Rostowskim opublikowana w miesięczniku "Businessman Magazine" Nr 158 (05/2004).