Justyna Perzanowska-Szymczak

Kierownik Projektu

Justyna Perzanowska-Szymczak ukończyła studia na Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe „Zarządzanie projektem” (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie) oraz „Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Unijnymi” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Justyna posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe. Przez ostatnie 5 lat sprawowała funkcję członka Komisji Konkursowej wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wcześniej pracowała jako specjalistka w Zespole ds. Mechanizmów Finansowych i Programów  Europejskich Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Obecnie jako kierownik projektów w CASE zajmuje się projektami badawczymi dofinansowanymi ze środków prywatnych, krajowych, europejskich oraz międzynarodowych.


Zaangażowanie projektu: kierownik