Europe, Financial sector, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, reformy gospodarcze, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Jakie reformy są potrzebne Polsce?

Tematem 83 seminarium BRE–CASE była dyskusja zatytułowana „Jakie reformy są potrzebne Polsce?”, oparta na prezentacji książki „Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport syntetyczny”, opublikowanej ostatnio przez CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminariumodbyło się w Warszawie, w marcu 2006 r.