efektywność przedsiębiorstw, Europe, Inne, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, pomoc publiczna, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska

Gospodarczy skansen

Wywiad z prof. Barbarą Błaszczyk przeprowadzony 19 marca 2004 r. przez red. Hannę Dziarską z Redakcji Internetowej Polskiego Radia. W wywiadzie prezentowane są wyniki badań realizowanych pod kierunkiem prof. Barbary Błaszczyk w projekcie pt. "Polska u progu członkostwa w UE. Kierunki niezbędnych reform gospodarczych".