Euro, Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Pakt Stabilności i Wzrostu, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, unia monetarna, Zeszyty mBank-CASE

Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej

Polityka makroekonomiczna Unii Gospodarczej i Walutowej była tematem 75. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w listopadzie2004 r.