Film edukacyjny projektu "Finansowe ABC - zarządzanie budżetem domowym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem finansowym"

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał jako materiał edukacyjny w projekcie „Finansowe ABC - zarządzanie budżetem domowym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem finansowym”. Scenariusz filmu powstał na podstawie wywiadów z  osobami z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW-ów) i wychowankami domów dziecka.

 

 

Dzieci zwykle obserwują rodziców w codziennych sytuacjach, np. podczas wspólnych zakupów, rozmów dotyczących budżetu domowego, planowanych wydatków etc.  Niestety wychowankowie domów dziecka i młodzieżowych ośrodków wychowawczych często nie mają okazji nauczyć się zdrowych nawyków z zakresu ekonomii poprzez obserwacje najbliższych  (nauka przez modelowanie) ani poprzez ćwiczenie umiejętności (wychowankowie MOW-ów objęci są opieką placówki na zasadzie zamkniętej).

Placówki opiekuńcze nie mają podobnych narzędzi do przygotowania dzieci i młodzieży do wejścia w świat finansów. Autorzy raportu NIK z 2015 roku zaobserwowali, że wychowankowie z domów dziecka po opuszczeniu placówki często mają problemy z realizacją najprostszych zadań i  spraw: ze zrobieniem zakupów, rozsądnym gospodarowaniem pieniędzmi, gotowaniem etc. Wychowankowie domów dziecka są też bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie, wejście w konflikt z prawem. NIK ustaliła, że w latach 2010-2011 co czwarta spośród tysiąca osób, których przypadki analizowano, korzystała z usług pomocy społecznej. Z kolei, z ponad 300 osób, które pełnoletność osiągnęły w 2012 roku, co trzecia rejestrowała się w urzędzie pracy oraz co szósta rezygnowała z prób samodzielnego życia, wracając do domu dziecka lub do rodziny zastępczej. Na podstawie tych badań można wnioskować, że analogicznie sytuacja wygląda z wychowankami MOW-ów.  Powyższe dane pokazują, jak ważna jest skuteczna i kompleksowa pomoc w  usamodzielnianiu młodzieży z domów dziecka i MOW-ów.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy osób z  młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW-ów) i wychowanków domów dziecka na temat zarządzania budżetem domowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 20 szkoleń w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim.  W szkoleniach weźmie udział  około 260 osób (planujemy 20 grup liczących po 12-15 osób każda).

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.