Bank Światowy, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Infrastructure, energy and climate change, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka społeczna, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research, Rosja, sektor prywatny, Trade, economic integration and globalization

Ewaluacja programów Banku Światowego dla Rosji

Opis projektu:

Departament Oceny Operacji Banku Światowego zaprosił dwie pozarządowe instytucje badawcze, tj. CASE oraz Instytut Ekonomiki Transformacji (IET) w Moskwie do udziału w przygotowaniu Country Assistance Evaluation for Russia, dokumentu analizującego i oceniającego efektywność programów Banku Światowego w ciągu pierwszych dziesięciu lat transformacji w Rosji.

Zespół ekspertów CASE i IET koordynowany przez Marka Dąbrowskiego i Vładimira Mau przygotował cztery tematyczne raporty, dotyczące: zarządzania sektorem publicznym, rozwoju sektora prywatnego, sektora energetycznego i polityki socjalnej oraz wniósł swój wkład do końcowego raportu CAE pt. "Assisting Russia's Transition: An Unprecedented Challenge" opublikowanego przez Bank Światowy w październiku 2002.