Advisory, banki, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Rosja

Ekspertyza dotycząca przebiegu reform gospodarczych i politycznych w Rosji

Opis projektu:

W 1993 roku zespół ekspertów pod kierownictwem Marka Dąbrowskiego przygotował dla Banku Handlowego w Warszawie raport dotyczący przebiegu reform gospodarczych i politycznych w Rosji oraz ekspertyzę poświęconą możliwościom działania banków zagranicznych na terenie Federacji Rosyjskiej.