Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Gruzja, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Doradztwo dla rządu Gruzji

Opis projektu:

Projekt pt. Doradztwo dla rządu Gruzji ("Advisory Mission to the Government of Georgia" ) finansowany przez Open Society Institute realizowany był w latach 1996-1998 i obejmował następujące zagadnienia:

  • politykę makroekonomiczną (Stanisław Wellisz, Marek Dąbrowski, Krzysztof Połomski, Marek Jarociński)
  • badania empiryczne przedsiębiorstw gruzińskich (Włodzimierz Pańków, Barbara Gąciarz, Elena Jarocińska)
  • politykę fiskalną i socjalną (Irina Sinicyna)
  • restrukturyzację systemu bankowego (Kazimierz Kloc)
  • prognozy makroekonomiczne (Marek Jarociński, Andriej Żyrnyj, Małgorzata Markiewicz).