Advisory, Europe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Contribution to the 2007-08 Report on the SME Sector in Poland

O projekcie:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości regularnie analizuje i przedstawia stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce. CASE został zaproszony do udziału w przygotowaniu dwunastej edycji Raportu, która ukazała się w czerwcu  2009 r. (Raport jest dostepny na http://www.parp.gov.pl/index/more/9656). W związku z pięcioleciem wejścia Polski do UE "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 - 2008" ma szczególny charakter i obejmuje - poza zwyczajowymi analizami -  zbiór tekstów eksperckich poświeconych przedsiębiorczości. Wsród nich jest test Ewy Balcerowicz przedstawiający mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej (zob. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf)

 

Sponsor:

PARP