CASE ma 30 lat!

Trudno uwierzyć, ale CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych kończy w tym roku 30-lat! Jest wielkim osiągnięciem, że instytucja, którą w sierpniu 1991 roku założyło 10 osób[1], bez doświadczenia i wiedzy niezbędnych w kierowaniu instytucją prywatną, bez kapitału finansowego, przetrwała w dobrej kondycji trzy dekady. Prowadziła bardzo potrzebną działalność w Polsce i w skali międzynarodowej,  zapewniając cały czas wysoką jakość prac. Mimo ograniczeń związanych z pandemią Fundacja weszła w jubileuszowy rok w dobrej kondycji finansowej, i możemy z satysfakcją świętować nasz jubileusz.

Jestem związana z CASE od samego początku: należałam do grupy założycieli, przez pierwszych 17 lat byłam wiceprezeską, potem przez cztery lata prezeską zarządu Fundacji, a od 13 lat jestem przewodniczącą Rady Fundacji (odpowiednika rady nadzorczej w spółkach). Mam więc – jak to się mówi – pamięć instytucjonalną, ponieważ przez całe 30 lat byłam w środku.

30. urodziny to czas na podsumowanie dorobku CASE.

Centrum było dzieckiem przełomu ustrojowego w Polsce. I było też namacalnym dowodem korzystania z wolności, jaką dał nam przełom polityczny w 1989 roku. Było inicjatywą grupy osób, które miały doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w PRL-u, a w pierwszych latach po przełomie pracowały w różnych instytucjach państwowych, które – w przeciwieństwie do sektora przedsiębiorstw – bardzo wolno się zmieniały. Z naszych indywidualnych frustracji i chęci tworzenia czegoś nowego wziął się pomysł założenia prywatnego instytutu badawczego działającego w obszarze nauk ekonomicznych.

Niewiele prywatnych think-tanków założonych wkrótce po przełomie ustrojowym w krajach postkomunistycznych przetrwało próbę czasu. CASE się udało. Naszą mocną stroną były: determinacja, by wpływać na ustrojowe zmiany w gospodarce; umiejętność przyciągania dobrych ekonomistów; inwestowanie w młodych zdolnych ludzi; przykładanie stosownej wagi działalności publikacyjnej i komunikowaniu wyników naszych badań; i – wreszcie - dbałość o wysoką jakość, bez której nie ma reputacji potrzebnej dla utrzymania think-tanku na konkurencyjnym rynku w gospodarce rynkowej. I jeszcze trzy ważne czynniki składające się na trwałość instytucji. Pierwszy to mocne zaangażowanie przez 21 lat w kierowanie organizacją (i zarządzanie i nadzór) ze strony kilkorga założycieli, przy czym zaangażowanie nie wynikało ze względów finansowych. Drugi czynnik: udało się z przejść – co nie było łatwe – do drugiego etapu rozwoju organizacji, kiedy przyszedł czas na zmianę pokoleniową, i trzeba było powierzyć zarzadzanie CASE młodszym, i siłą rzeczy spoza grona założycieli. Trzeci czynnik: Fundacja zaczynała bez kapitału, i wprawdzie w 2006 r. zaczęła budować swój kapitał żelazny, ale nigdy nie miała finansowego komfortu. Zwykle na początku roku nie mieliśmy zapewnionego finansowania na cały rok. Taki finansowy dyskomfort był silnym bodźcem dla zarządu do bardzo roztropnego działania. 

CASE działał w trzech różnych epokach, dostosowując do nich swoją działalność: najpierw żyliśmy z transformacją systemową w Polsce i innych krajach postradzieckich; potem przygotowaniem Polski i innych krajów postkomunistycznych do członkostwa w UE;  i wreszcie - problemami UE i globalnymi.

My, ‘ludzie CASE’ – pracownicy Fundacji z różnych okresów, eksperci pracujący w naszych projektach, CASE Fellows, pracownicy, no i członkowie Rady Fundacji, założyciele i członkowie kolejnych zarządów – mamy więc co świętować!

W ciągu trzydziestu lat Fundacja  zrealizowała ponad 600 projektów. Projekty pomocowe, które  dotyczyły większości krajów transformacji postkomunistycznej, a w miarę upływu czasu także innych krajów rozwijających się, zrobiliśmy łącznie dla …. 105 krajów. Mamy w dorobku kilkadziesiąt międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w dużych międzynarodowych zespołach naukowych. Mamy kilka serii publikacyjnych, początkowo były w wersji papierowej, potem papierowej i elektronicznej, teraz na ogół tylko są to e-publikacje. Są  szeroko dystrybuowane. Z satysfakcją widzimy cytowania autorów publikacji CASE w artykułach i książkach ekonomicznych. Zorganizowaliśmy wiele konferencji krajowych i międzynarodowych, seminariów (w tym prowadzimy od 30 lat we współpracy z mBankiem – a wcześniej jego poprzednikami - serię publicznych seminariów ekonomicznych), angażujemy się w konsultacje programów rządowych, zagranicznych i unijnych, bierzemy udział w międzynarodowych i krajowych dyskusjach naukowych.

CASE od kilku lat zajmuje wysokie miejsce w międzynarodowych rankingach.

W projektach CASE pracowało ponad 1000 ekspertów: Polaków i osób wielu innych narodowości. Młodych ekonomistów, którzy zaczynali swoja karierę zawodową w CASE, można spotkać w wielu ważnych ośrodkach uniwersyteckich i organizacjach międzynarodowych, EBC, i są naszą najlepszą wizytówką.

W kolejne 30-lecie CASE wchodzi z dobrą reputacją, silnym zespołem i mocną pozycją w Polsce i Europie.

Zapraszam Państwa do świętowania razem z nami.

 

Ewa Balcerowicz

Przewodnicząca Rady Fundacji CASE

 

[1] Założycielami CASE są: Tadeusz Baczko, Ewa Balcerowicz, Barbara Błaszczyk, Władysław Brzeski, Krzysztof Chmielewski, Andrzej Cylwik, Marek Dąbrowski, Anna Fornalczyk, Stanisława Golinowska i Jacek Rostowski.