Nauka:
 • doktorat, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski (1980),
 • magisterskie studia inżynierskie, organizacja produkcji, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Politechnika Warszawska (1974).

Krzysztof Chmielewski

Członek Rady

Specjalizacja: 

 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami
 • teoria organizacji zarządzania
 • zarządzanie finansami i kontroling

 

Doświadczenie

 • właściciel firmy doradczej: Zarządzanie i Organizacja Krzysztof Chmielewski (1997-obecnie).

Poprzednie stanowiska:

 • doradca kontraktowy, Stacja Paliw RG Sp. z o.o. (1998-2003), LOTOS Mazowsze S.A. (2004-2005), LOTOS Gaz SA (2006), LOTOS Czechowice S.A. (2007-2011),
 • członek Rady Nadzorczej, ZAP MM Sp. z o.o. (2000-2002),
 • członek Rady Nadzorczej, U-Cont MM Sp. z o.o.(2005-2011),
 • dyrektor i prokurent, Biuro Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. (1996-1997),
 • wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Książek Telefonicznych Sp. z o.o. (1994-1995)
 • doradca zarządu ds. restrukturyzacji i prywatyzacji, RUCH S.A. (1992-1994),
 • dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości (1990-1992), doradca prezesa zarządu (1997-2003), członek Rady Nadzorczej (od 1995-2006), TWIGGER S.A.,
 • współzałożyciel CASE,
 • wiceprezes zarządu CASE (1992–1995),
 • doradca dyrekcji ds. reorganizacji, kierownik działu studiów, koordynator zespołu ds. rozwoju i modernizacji floty samolotów, Polskie Linie Lotnicze LOT (1986-1990),
 • adiunkt, Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr (1978-1990),
 • inspektor, ZPRE Elektromontaż (1974-1975),
 • asystent-stażysta, Instytut Organizacji Produkcji, Politechnika Warszawska (1973-74).