01 Paź 2004 - 01 Mar 2005

Analiza fiskalna nowych członków UE: ryzyka fiskalne i zobowiązania warunkowe ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego


Opis projektu: 
Projekt powstały pod kierunkiem Małgorzaty Markiewicz i Joanny Siwińskiej-Gorzelak.  Ekspertyza przygotowana w ramach szerszego projektu Banku Światowego koncentrowała się na doświadczeniach związanych z oceną ryzyska fiskalnego oraz zobowiązań warunkowych na Węgrzech, w Czechach i Polsce.

 

Sponsor:

Bank Światowy