05 Lut 2014

Aktualizacja raportu z 2012 roku na temat określania i analizy barier VAT w 27 krajach członkowskich

W raporcie przedstawione są szacowane bariery VAT w 2012 roku w 26 krajach UE oraz uaktualnione szacunki na lata 2009-2011. Raport jest aktualizacją publikacji „Analiza ilościowa luk w VAT w 27 państwach członkowskich UE”, opublikowanej we wrześniu 2013 roku.