Europe, Infrastructure, energy and climate change, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

W stronę Regionalnych Cyklicznych Łańcuchów Dostaw: Wymiana Wiedzy z V4 na WB

Celem projektu jest wsparcie partnerów z Bałkanów Zachodnich w opracowywaniu strategii mających na celu wzmocnienie zrównoważonej produkcji oraz zredukowanie ilości odpadów w całym cyklu życia produktów. Wsparcie w opracowaniu strategii nastąpi poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy krajami V4 i Bałkanami Zachodnimi.

Misją projektu jest ułatwienie transformacji w stronę obiegu zamkniętego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dodatkowe wsparcie procesu tworzenia nowych modeli biznesowych wzmacniających pozycję firm na rynku poprzez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych i wpływanie na poziom kreowania kluczowych polityk.

Lider: Center for Research and Policy Making (North Macedonia)

Partnerzy: CASE (Poland), Circular Slovakia (Slovakia), HETFA Research Institute Ltd (Hungrary), Co-PLAN (Albania), Institute for Territorial Economic Development (Serbia).

Finansowanie: Visegrad Fund