01 Sie 2023

Rosyjska gospodarka w czasie wojny: wyniki makroekonomiczne

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, gospodarki G7 i ich sojusznicy wprowadzili szeroko zakrojone sankcje. Początkowe prognozy sugerowały, że będzie to miało poważny wpływ na gospodarkę rosyjską. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywały znaczący spadek PKB, wysoką inflację i wzrost bezrobocia.

Jednak rzeczywisty wpływ wojny na wyniki ekonomiczne Rosji w 2022 roku okazał się mniej dotkliwy niż przewidywano. Nieoczekiwanie lepsze wyniki gospodarcze w 2022 roku można przypisać czynnikom takim jak konserwatywne polityki przedinwazyjne, skuteczne dostosowania polityki monetarnej i fiskalnej, wysokie ceny na światowym rynku surowców energetycznych oraz opóźnione i niekompletne wprowadzenie sankcji na ropę.

Więcej o sytauacji ekonomicznej Rosji w artykule profesora Marka Dąbrowskiego dla think-tanku Bruegel

 

 

 
 

Autor: Marek Dąbrowski

 

 

| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |