education:
 • Professor of Health Economics - Jagiellonian University (2000),
 • Professor (1995) and Assistant Professor of Economics (1990) - Warsaw University,
 • Ph.D. Economics - Warsaw Institute of Planning (1979),
 • M.A. Economics - Warsaw University.
languages:

English (fluent), German (fluent), Polish (fluent), Russian (fluent)

Stanislawa Golinowska

Vice Chairwoman of the CASE Supervisory Council

Expertise: 

 • social policy
 • labour market
 • health system
 • pension system in Poland and in CIE

Background:

Current Positions:

 • Vice Chairwoman of the CASE Supervisory Council,
 • CASE Fellow,
 • Lecturer and Researcher at the Institute of Public Health - Jagiellonian University.

Previous Positions:

 • Director of the Institute of Public Health - Jagiellonian University,
 • Director of the Institute of Labour and Social Studies (1991-1997),
 • Head of the Department of Cultural Economics (1991-1992),
 • Lecturer at the Socio-Economic Faculty of Warsaw University (1979-1982),
 • Research Assistant and then Assistant Professor at the Institute of Planning and followed by the Institute of National Economy (1971-1991).

 

Selected publications:

 • Poverty in Poland. An Overview; prepared for: Growth Employment and Living Standards on Pre-Accession Poland, ed. P. Paci,  World Bank Report, December 2004, Washington DC.
 • Opieka zdrowotna w Polsce po reformie (Health care in Poland after the 1999 reform) (z: Z. Czepulis-Rutkowską, M. Sitkiem, A. Sową, Ch. Sowadą i C. Włodarczykiem) - redakcja naukowa oraz autorstwo 3 rozdziałów: I, III, VIII, CeDeWu CASE, Warszawa, s. 308.
 • Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi. (Demand for work performed by foreigners. Poland and neighborly Countries), ed., IPiSS, Warszawa 2004, ss. 242.
 • Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji. (Social integration of disabled people. Assessment of institutions), IPiSS, Warszawa 2004, ss. 180 .   
 • Państwo opiekuńcze a nowe problemy społeczne i globalizacja (Welfare state and new social problems and globalisation), w: A. Kostarczyk red. III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Świat Książki, Warszawa 2004, s. 143 - 164.

 

Online profiles:

papers.ssrn.com
researchgate.com
 


project involvement: expert

case publications