CASE

Zmiany w Zarządzie CASE – list odchodzącego Prezesa CASE

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, że w dniu 31.07.2011 r. dobiega końca moja kadencja Prezesa Zarządu CASE. Postanowiłem jej nie odnawiać i skoncentrować się po tym terminie na pracy badawczej i eksperckiej.

Jako jeden z założycieli CASE w 1991 r., wieloletni Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Fundacji, a w ostatnich trzech latach   Prezes Zarządu, byłem przez ostatnie dwadzieścia lat zaangażowany w budowę i rozwój tej organizacji jako międzynarodowego instytutu naukowego, zajmującego się badaniami i doradztwem w zakresie polityki gospodarczej w Europie i na świecie, niezależnego w prezentowanych opiniach, przestrzegającego najwyższych standardów profesjonalnych oraz konkurencyjnego na międzynarodowym rynku badawczym. Wymagało to ogromnego wysiłku wielu osób, w tym mojego. Patrząc wstecz, było to unikalne i pasjonujące doświadczenie zawodowe, choć zawsze byłem świadomy jego kosztów w sensie mniejszych możliwości własnej pracy naukowej.

Obecnie, kiedy powyższy cel został osiągnięty i CASE stał się międzynarodowo rozpoznawalną i cenioną instytucją badawczą, skupiającą pracowników naukowych i ekspertów z całego świata, mogę przekazać swoje obowiązki nowo powołanemu Prezesowi i mojemu przyjacielowi Luce Barbone (byłem wieloletniemu pracownikowi Banku Światowego) z głębokim przekonaniem, że przyszłość CASE pozostawiam w dobrych rękach. W swojej nowej roli Luca będzie korzystał ze wsparcia dotychczasowego Wiceprezesa Sebastiena Leclef oraz nowo powołanego Wiceprezesa Macieja Sobolewskiego. Życzę nowemu Zarządowi powodzenia w działalności i realizacji swoich planów.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy współpracowali ze mną w rozwoju i kierowaniu CASE, szczególnie w okresie ostatnich trzech lat, kiedy pełniłem funkcję Prezesa. Mam nadzieję na kontynuację tej współpracy, m.in. przy planowaniu i realizacji nowych projektów CASE.

Serdecznie pozdrawiam

Marek Dąbrowski
Prezes Zarządu CASE (do 31.07.2011 r.)