budżet państwa, deficyt, Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, Polska

Zeszyt BRE Bank-CASE nr.114 "Dostosowanie fiskalne w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowych"

Duży wzrost relacji wydatków do PKB i równoczesny spadek relacji dochodów do PKB w ostatnich kilku latach doprowadził do nadspodziewanie dużego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych z poziomu 1,8% PKB w roku 2007 do 7,9% w roku 2010.
Kolejny, 114 zeszyt BRE Bank-CASE porusza kwestię dostosowania fiskalnego w Polsce, tego w jaki sposób zmniejszyć deficyt strukturalny tak, aby spełnić wymagania traktatu z Maastricht. Zeszyt jest zapisem spotkania panelowego w ramach seminariów z cyklu BRE-CASE.

Przeczytaj zeszyt BRE Bank-CASE nr.114 "Dostosowanie fiskalne w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowych" autorstwa Stanislaw Gomulki i Janusz Jankowiaka.