Żegnamy profesora Stanisława Wellisza

Z wielkim smutkiem informujemy, że 28 lutego 2016r., w wieku 90 lat, po długiej chorobie odszedł od nas Stanisław Wellisz, członek Rady Naukowej Fundacji i emerytowany profesor  Uniwersytetu Columbia (USA).

Stanisław Wellisz urodził się w Warszawie, 28 marca 1925 r. Jego rodzina uciekła z Polski w 1939 roku zaraz po inwazji nazistowskich Niemiec, osiedlając się ostatecznie w Nowym Jorku, w którym Staszek spędził większość swojego życia.

Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Harvarda, gdzie uzyskał również tytuł doktora ekonomii (1954 r.) po dwóch latach spędzonych na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania) jako stypendysta Fulbrighta. W latach 1964-2006 był profesorem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W latach 1977-1982 pełnił funkcję dziekana na tymże wydziale.

Specjalizował się w obszarze ekonomii rozwoju, opublikował wiele książek i artykułów w tej i innych dziedzinach ekonomii. W latach 1968-1969, był dyrektorem Projektu Rozwoju Harlemu w mieście Nowy Jork. Doradzał także kilku krajom rozwijającym się, takim jak Indie, Nepal, Turcja, Maroko, Kamerun i Wenezuela. Był członkiem misji Banku Światowego w Iranie, Jordanii, Algierii I byłej Jugosławii.

Staszek był aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem przemian politycznych w Polsce w 1989 roku i był mocno zaangażowany w transformację gospodarczą swojego kraju oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pełniąc funkcję doradcy dla dwóch pierwszych niekomunistycznych rządów w Polsce (1989-1991). Ponadto pomagał Fundacji im. Stefana Batorego w utworzeniu Letniej Szkoły Ekonomii dla młodych ekonomistów z Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru byłego Związku Radzieckiego. Po zakończeniu swojej misji na rzecz rządu polskiego, w latach 1991-1998 wykładał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie  zainicjował powstanie grupy badawczej PPRG (the Polish Policy Research Group), tzw. Program Columbia dla studentów piszących prace magisterskie, oraz  Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych. W 1998 roku w uznaniu swoich zasług otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpraca Staszka z CASE rozpoczęła się we wczesnym okresie działalności Fundacji. W 1993 r.  przyjął - ku naszej radości i satysfakcji - propozycję objęcia stanowiska członka Rady Naukowej Fundacji. Mogliśmy zawsze liczyć na jego mądrość, doświadczenie i przyjaźń w ważnych dla CASE sprawach. Uczestniczył również w naszych projektach badawczych i doradczych  w Polsce, w Ukrainie i Gruzji. Jest autorem i współautorem publikacji CASE, w tym memorandum nt. “Gospodarka Ukrainy” (wspólnie z Marcinem Święcickim) opublikowane jako Studia i Analizy CASE (nr 2) we wrześniu 1993 roku. Służył również jako opiekun młodych naukowców CASE w latach 90-tych.

Zapamiętamy Stanisława Wellisza jako znakomitego ekonomistę, dobrego człowieka i wielkiego przyjaciela CASE. CASE i jego organizacje córki, w tym eksperci, CASE Fellows, pracownicy administracyjni oraz alumni CASE łączą się w żałobie po Jego odejściu.

Nekrolog profesora Wellisza opublikowany przez Columbia University – http://harriman.columbia.edu/news/professor-emeritus-stanislaw-wellisz-dies-age-90