Europe, Financial sector

Zaproszenie do składania abstraktów na 11. Konferencję EUROFRAME dot. Polityki Gospodarczej w Unii Europejskiej: Jaka jest przyszłość systemów podatkowych w UE?

Zrzeszająca instytuty badawcze grupa EUROFRAME (CASE, CPB, DIW, ESRI, ETLA, IfW, NIESR, OFCE, PROMETEIA, WIFO) ma przyjemność zaprosić na jedenastą już doroczną Konferencję dot. Polityki Gospodarczej w Unii Europejskiej, która odbędzie się 4 czerwca 2014 r. w Paryżu. Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji na szczególnie istotne w kontekście europejskim tematy związane z polityką gospodarczą.

 

Proponowane wystąpienia powinny dotyczyć zagadnień związanych m.in. z krajowymi reformami podatkowymi (konwergencja, specyfika, realizacja wytycznych UE), opodatkowaniem sektora finansowego, podatkiem od transakcji finansowych, podatkiem ekologicznym czy europejską polityką podatkową.

 

Abstrakty należy przesyłać drogą mailową do dnia 10 marca 2014 na adres catherine.mathieu@ofce.sciences-po.fr. Więcej informacji dotyczących konferencji oraz procesu aplikacyjnego znajduje się tutaj.