Zapraszamy na kurs "Co nam dała Unia Europejska?"

Co nam dała Unia Europejska? Społeczno-ekonomiczny bilans członkostwa Polski we wspólnocie

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś, po 15 latach, członkostwo we wspólnocie jest już oczywistością. Na co dzień nie skupiamy się jednak nad zawiłościami unijnej polityki i dokładnym przebiegiem europejskiej integracji.   

Przyspieszenie gospodarcze, ułatwienie przepływu towarów, emigracji i turystyki, nowe instrumenty prawne, dotacje unijne – takie są realne korzyści z członkostwa w Unii. Jaki był punkt wyjścia, z którego Polska rozpoczynała swoją drogę do wspólnoty? Czy europejskie wartości to ważny element polskiej tożsamości? Jakie trudności wiążą się z przynależnością do Unii?

Proponujemy udział w kursie, w którym podjęta zostanie próba oceny 15 lat członkostwa Polski z perspektywy doświadczeń́ procesu integracji, z jego barierami i sukcesami, a także wyzwaniami przyszłości. W czasie każdego ze spotkań, ekspert w dziedzinie ekonomii omówi najważniejsze kwestie dotyczące wpływu integracji europejskiej na gospodarkę i życie społeczne w Polsce. 

Kurs powstał przy współpracy z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wykłady przygotowali autorzy Raportu CASE pt. "Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej".

Wykłady:

 1. Unia Europejska bez tajemnic: czym jest, dlaczego powstała i kto nią zarządza  – prof. dr hab. Jerzy Wilkin. 
 2. Taniej latać, taniej rozmawiać – jak i dlaczego usługi zmieniają się dzięki Unii. Czy po wejściu do strefy euro zyskamy czy stracimy? – dr Magdalena Kąkol.
 3. Wszystkie drogi prowadzą do Unii: co dał nam rozwój sieci transportowych po wejściu do UE – prof. dr hab. Tomasz Komornicki.
 4. Czy Polak jest Europejczykiem? O wartościach, które tworzą Unię – dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin.
 5. Aaaaaa pracę za granicą pilnie podejmę. Dlaczego Polakom opłaca się pracować za granicą i co z tego wynika – dr hab. Paweł Kaczmarczyk.
 6. Czy Polacy powinni wspierać stabilność strefy euro swoimi pieniędzmi? O tym, czym jest unia fiskalna  – dr Mateusz Szczurek.
 7. Europa bez granic. Co i jak sprzedajemy w UE  – prof. dr hab. Jan Michałek.
 8. Polska „A” i „B”, a polityka spójności UE – prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak.
 9. Przyszłość projektu europejskiego: nadzieje i obawy – dr Paweł Wojciechowski.
 10. Jak członkostwo w Unii wpłynęło na ochronę środowiska w Polsce? – prof. dr hab. Maciej Nowicki.
 11. Unijne zasady fair play: o ochronie konkurencji i pomocy publicznej – dr hab. Anna Fornalczyk.

 

Więcej informacji i zapisy na stronie Uniwersytetu Otwartego UW