Współpraca w ramach MFW - korzyści dla międzynarodowej gospodarki

Na przykładzie wielostronnych konsultacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także jego nadzoru nad krajami członkowskimi, zastanawiano się nad możliwościami przekonania krajów należących do MFW do przyjęcia wspólnej polityki finansowej, która miałaby na uwadze interesy wszystkich członków Funduszu.

Prowadzący omówił trudności związane z Artykułem IV statutu MFW, odnoszącym się do  krajów które nie korzystają z kredytów lub korzystają z niewielkiej pomocy MFW i dotyczy zobowiązań w zakresie uzgodnień w zakresie wymiany walutowej. Prowadzący zwrócił uwagę na trudności związane z instytucjonalnym określeniem obowiązków poszczególnych krajów w międzynarodowych regulacjach finansowych. Wspomniane zostało oświadczenie liderów szczytu G20 w Pittsburgh, które zostało określone jako krok naprzód, jednak nie tak znaczny jak tego wymaga dzisiejsza gospodarka. Przyczyną niewystarczającego postępu jest ograniczenie bezpośredniej krytyki wobec państw mających podporządkować się odgórnym regulacjom.

Mark Allen zwrócił uwagę na to jak ważna w dzisiejszych czasach jest współpraca międzynarodowa. Jednak na międzynarodowych zgrupowaniach rzadko udaje się dojść do rewolucyjnych wniosków i podjąć przełomowe decyzje. By spotkania te stały się bardziej efektywne podejmowane są próby zmniejszenia liczby stron w dyskusjach na temat globalnej polityki finansowej – tak aby skłonić każde państwo do wypowiedzenia w pełni swojego stanowiska. Reasumując prowadzący wskazał na pozytywy zwiększenia roli MFW jako mediatora i inicjatora dyskusji w sprawach, w których państwom członkowskim trudno jest osiągnąć kompromis.

Prowadzacy, Mark Allen, jest przedstawicielem MFW na Europe Środkową i Wschodnią.

[pobierz plik prezentacji w jęz angielskim]