Wpływ otoczenia biznesowego na firmy

Wpływ otoczenia biznesowego na kondycję firm, podobnie jak zdolność analityków do zbadania istniejących między nimi zależności są zdecydowanie mniejsze niż dotyczas sądzono. Jan Svejnar, dyrektor International Policy Center na Uniwersytecie w Michigan i Simon Commander, doradca w Europejskim Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (EBOR) oraz dyrektor Centre for New and Emerging Markets w London Business School analizowali ten związek na dużej, losowo wybranej grupie firm. Wyniki badań Svejnara i Commandera stawiają pod znakiem zapytania dotychczasową wiedzę na temat relacji pomiędzy kondycją przedsiębiorsw a barierami otoczenia biznesowego. Streszczenie oraz pełny raport z badań dostępne są w jęz. angielskim w Studiach i Analizach nr 344 pt. Do Institutions, Ownership, Exporting and Competition Explain Firm Performance?

Na zdjęciu: Jan Svejnar