economic policy, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Other Regions

“Wolność gospodarcza jest najważniejszą formą wolności”

Od wybuchu kryzysu finansowego sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych nie należy do najłatwiejszych. Prognozy z czerwca 2008 roku mówiące o 3,8%, a nawet o 5% wzroście PKB nigdy się nie spełniły - mówił senator Phil Gramm podczas seminarium „UE Economy: bad policies produce bad results”, zorganizowanego przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W jego ocenie słabe wyniki gospodarki amerykańskiej mają cztery główne przyczyny:

  • System podatkowy; “Im niższe podatki tym wyższy wzrost” mówił, wskazując Teksas, jako przykład pozytywnego wpływu niskich stawek podatkowych na poziom wzrostu gospodarczego.
  • Regulacje; Obecna administracja wprowadziła w ciągu jednego roku tyle regulacji, ile administracja Ronalda Regana w ciągu całej kadencji.
  • Dług publiczny; W ciągu ostatnich 6 lat amerykański dług publiczny uległ podwojeniu. W ocenie senatora Gramma, wartość zadłużenia może w niedalekiej przyszłości sięgnąć nawet 70% PKB.
  • Efektywność; Stany Zjednoczone zawsze mogły pochwalić się wykształconymi i efektywnymi kadrami pracowniczymi oraz rozwiniętymi rynkami kapitałowymi. Praca w 2-3 miejscach dla wielu Amerykanów nie była niczym nadzwyczajnym. Obecnie coraz więcej ludzi korzysta z talonów na żywność, a liczba osób oficjalnie uznanych za niepełnosprawne wzrosła o 24%. Jak mówił senator, to wina regulacji wdrożonych przez obecną administrację. Sprawiły one, że rynek pracy jest mniej konkurencyjny i efektywny. Jeśli chodzi zaś o rynek kapitałowy, Stany Zjednoczone weszły w erę tzw. „kapitalizmu kolesiów” (ang. crony capitalism), gdzie administracja państwowa decyduje, które gałęzi przemysłu powinny otrzymywać wsparcie.


Senator Gramm ostro skrytykował działania obecnej administracji nieustannie podkreślając, że „dobre rzeczy zdarzają się wtedy, i tylko wtedy, gdy mamy dobrą politykę. Nie ważne jak dobrych masz ludzi i jak ciężko pracują. Tylko dobra polityka przynosi pożądane rezultaty”. W jego ocenie, w kręgu amerykańskich polityków i ekonomistów panuje błędne przeświadczenie, że z Ameryka jest państwem, które zawsze da radę wyjść z kryzysowej sytuacji, niezależnie od sytuacji wewnętrznej.Podczas moderowanej przez prof. Leszka Balcerowicza, dra Christophera Hartwella oraz prof. Bohdana Szklarskiego debaty po prezentacji, Senator odpowiadał na pytania publiczności - zarówno te dotyczące kwestii ekonomicznych, jak i politycznych.
 

Podczas dyskusji Senator wielokrotnie powtarzał swoje przesłanie - “wolność gospodarcza jest najważniejszą formą wolności”.