Webinarum o polityce ekonomicznej Ukrainy

2 kwietnia odbyło się pierwsze webinarium poświęcone tematom społeczno-ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizwoane przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz portal Why Emerging Europe.

W dyskusji o polityce ekonomicznej Ukrainy udział wzięli:

Webinarium poprowadził Andrew Wrobel, redaktor naczelny Why Emerging Europe. Nagranie jest dostępne na stronie: http://emerging-europe.com/webinars/webinar-4-2/

CASE regularnie komentuje sytuację na Ukrainie i publikuje artykuły dotyczących zagadnień ekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przeczytaj naszą najnowszą publikację o stanie małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie: Transfer of Know-how for Small and Mid-size Businesses in Georgia, Moldova and Ukraine White Paper: Ukraine.