Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, kraje transformacji, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka makroekonomiczna, Ukraina

Ukraina: Przygotowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania przed kryzysami gospodarczymi

admin projektu Dominka Jakubowska

 

Opis Projektu:

W chwili obecnej Ukraina, w odróżnieniu od wielu innych krajów, nie posiada dobrze rozwiniętego spójnego systemu wskaźników makroekonomicznych, które umożliwiłyby bieżący monitoring sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza generowanie sygnałów ostrzegawczych o grożących niebezpieczeństwach, spowodowanych przez nadciągający kryzys walutowy i bankowy, problemy fiskalne, skoki cenowe, nagłe zmiany na rynku pracy, brak równowagi na rachunku bieżącym, itp. Brak istnienia takiego systemu i jego "instytucjonalizacji", tzn. wbudowania go w mechanizmy i procedury polityki ekonomicznej Ukrainy, powoduje, że wiele decyzji jest podejmowanych "w ciemno", tym samym zwiększając ryzyko destabilizacji gospodarczej i społecznej. Chociaż nie ma możliwości formułowania niezawodnych prognoz ostrzegawczych, generowanie i użytkowanie właściwych wskaźników makroekonomicznych w wielu przypadkach mogłoby pomóc w uniknięciu kryzysu i/lub złagodzeniu jego efektów. Takie makroekonomiczne i strukturalne wskaźniki wraz z metodologią ich użytkowania składają się na System Wczesnego Ostrzegania przed kryzysami i recesjami makroekonomicznymi (SWO). Nasz projekt ma na celu przygotowanie SWO dla Ukrainy w oparciu o teoretyczne i empiryczne wyniki badań, ocenę użyteczności i efektywności SWO w innych krajach oraz analizę instytucji i bieżącej polityki gospodarczej.

Publikacje:

Raport końcowy [EN] [UA]: Composite Leading Indicators for Ukraine: An Early Warning Model
autorzy: Janusz Szyrmer, Vladimir Dubrovskiy, Inna Golodniuk

 

Wydarzenia:

Konferemcja , 8 grudnia 2008 : Program (EN)

 

Sponsor:

MInisterswo Spraw Zagranicznych

"Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r."